Polityka prywatności

Jeszcze przed wejściem w życie przepisów RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych) w prowadzonej działalności wdrożyłem rozwiązania mające na celu zabezpieczenie Waszych danych i zdjęć przed nieuprawnionym ujawnieniem.

W celu realizacji usług muszę pozyskać oraz przechowywać Wasze dane osobowe: imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres email oraz dane dotyczące przedmiotu usługi, takie jak data i miejsce ślubu, data sesji itp. Dane te przechowywane są w formie zapisów na nośnikach fizycznych – formularze umowy, kalendarz itp. oraz w formie cyfrowej w aplikacjach do zarządzania kontaktami i terminami. Dane w aplikacjach zabezpieczone są hasłem.

Nie udostępniam Waszych danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym (z wyłączeniem wspomnianych aplikacji).

Zdjęcia zawierające wizerunek Wasz i Waszych gości przechowywane są wyłącznie na nośnikach fizycznych (dyski twarde), wszystkie wykonane zdjęcia przechowywane są do momentu przekazania Wam gotowego materiału, wybrane i obrobione zdjęcia przechowuję w formie plików RAW + JPG przez okres 3 miesięcy od daty wykonania usługi, zdjęcia w formacie JPG przechowuję przez okres 24 miesięcy od daty wykonania usługi. W przypadku gdy wyrazicie zgodę na użycie zdjęć do celów reklamowych Wasze zdjęcia przechowywane będą przez okres ich wykorzystywania.

NIE WYKORZYSTUJĘ DO PROMOCJI ZDJĘĆ BEZ ZGODY KLIENTA.

Wasze zdjęcia mogą też na Wasze życzenie być udostępnione w postaci galerii na stronie internetowej, którą można chronić hasłem. Dzieje się tak wyłącznie za Waszą zgodą i na Wasze życzenie. Poza tym Wasze zdjęcia mogą być wyłącznie Wam udostępnione w postaci archiwum za pośrednictwem bezpiecznego serwisu oferującego transfer plików.

Wasze zdjęcia mogą być udostępnione firmom zewnętrznym w związku z realizacją usług takich jak wywołanie odbitek, druk albumu, druk fotoobrazu itp. Zdjęcia udostępniane podmiotom zewnętrznym nie są opisane Waszymi danymi osobowymi, co praktycznie uniemożliwia ich identyfikację.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych jest Agencja Reklamowo-Fotograficzna INFOFOTOMEDIA Mariusz Pracki z siedzibą w Osięcinach. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa i możliwościami technicznymi. Dane przechowywane są w sposób bezpieczny

1.2. Dla uproszczenia i lepszego zrozumienia niniejszej Polityki Prywatności stosowane są następujące określenia:
- „ja” - administrator danych osobowych
- „wy” - klienci i użytkownicy strony osobowej
- „RODO” - Rozporządzenie PE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

1.3. Szanując Wasze prawo do prywatności przykładam dużą uwagę do zabezpieczenia Waszych danych osobowych.

1.4. Wasze dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres konieczny do świadczenia usługi lub udzielenia zamówionej przez Was informacji handlowej.

1.5. Korzystanie ze strony internetowej jest dobrowolne i nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Podanie danych osobowych w celu realizacji usługi jest konieczne, ale dobrowolne. Brak zgody oznacza niemożność wykonania usługi.

1.6. W każdym momencie przysługuje Wam prawo do żądania dostępu do przechowywanych danych osobowych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania i przechowywania, prawo do bycia zapomnianym. W każdej chwili macie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do ich przeniesienia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

1.7. Posiadacie prawo do otrzymania na żądanie kopii przetwarzanych danych osobowych oraz prawodo przeniesienia danych osobowych na uzasadnione żądanie.

1.8. Posiadacie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych osobowych.

1.10. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.

2. ADMINISTRATOR DANYCH

2.1. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie niezbędnym do nawiązania i potrzymania kontaktu oraz w celu prawidłowej realizacji usług
d) w celu i zakresie koniecznym do realizacji uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych), a przetwarzanie nie narusza Waszych praw.

2.2. Kontakt ze mną możliwy jest drogą elektroniczną, telefonicznie i pocztą tradycyjną przy użyciu danych zamieszczonych na stronie internetowej, pieczątce, formularzu umowy i materiałach reklamowych.

2.3. Mam prawo, a czasem obowiązek, udostępniać Wasze dane osobowe innym podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. wymiarowi sprawiedliwości, organom podatkowym itp.).

2.4. Usunięcie Waszych danych osobowych może nastąpić wskutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

2.5. Wasze dane i wizerunek nie są udostępnianie żadnym podmiotom zewnętrznym poza podwykonawcami realizującymi usługi dla mnie. Informacje przekazywane są wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji usługi a wizerunek najczęściej w sposób uniemożliwiający jego identyfikację (zanimizowany).

2.6. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przeze nie albo dla mnie je przetwarzające.

3. PLIKI COOKIES
3.1. Strona www.papiernia.art zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

3.2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi przechowywanymi w Waszym urządzeniu końcowym. Przeznaczone są do korzystania ze strony. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na Waszym urządzeniu

3.3. Jako administrator strony zamieszczający na Waszym urządzeniu swoje pliki mam również do nich dostęp.

3.4. Pliki (cookies) są przeze mnie wykorzystywane w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do Waszych indywidualnych preferencji użytkownika, pliki te rozpoznają Wasze urządzenie, aby wyświetlić ją zgodnie z Waszymi preferencjami
b) gromadzenia danych do statystyk pomagających poznaniu Waszych preferencji i zachowań, dane te analizowane są anonimowo i umożliwiają lepsze dostosowanie zawartości i wyglądu strony do panujących trendów oraz wymagań technicznych Waszych urządzeń
c) logowania do serwisu i dostępu do Waszych galerii oraz utrzymania logowania na każdej podstronie

3.5. Strona używa dwóch rodzajów plików (cookies) – sesyjnych i stałych. Pliki sesyjne są tymczasowe i są przechowywane do momentu opuszczenia przez Was mojej strony. Pliki stałe przechowywane są na Waszym urządzeniu do czasu, aż je usunięcie lub tak długo, jak wynika to z ustawień Waszego urządzenia.

3.6. Macie w każdej chwili możliwość zmiany ustawień Waszej przeglądarki, aby zablokować pliki (cookies). Bieżące ustawienia możecie sprawdzić w Waszej przeglądarce, tam też możecie dokonać stosownych zmian dotyczących pozyskiwania i przechowywania plików (cookies).

3.7. Zmiany ustawień Waszej przeglądarki lub brak zgody na wykorzystanie plików (cookies) mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony.

3.8. Pliki (cookies) z których korzysta strona (zamieszczane w Waszym urządzeniu końcowym) mogą być udostępnione moim partnerom oraz współpracującym ze mną reklamodawcom.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Korzystając ze strony akceptujesz jej zasady. W przypadku jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować zasad proszę o nie korzystanie z mojej strony.

4.2. Mam prawo do aktualizowania treści niniejszej polityki prywatności. Zalecam Wam regularne sprawdzanie treści polityki.

4.3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności dostępną na stronie mojej stronie proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie lub przy użyciu innych dróg kontaktu.

Szukaj w sklepie

Twój koszyk

 x 

Twój koszyk jest pusty

Logowanie

Dziękujemy za zalogowanie